Vitis – vinsläktet


HÄMTA Tyler, T. 2018: Vitis – vinsläktet. Original för Den botaniska skattkammaren.
Nyckel till de tre arter som är funna vildväxande i Norden.