Verbenaceae – verbenaväxter


HÄMTA Tyler, T. 2018: Verbenaceae – verbenaväxter. Original för Den botaniska skattkammaren.
Nyckel till de tre släkten av familjen som har påträffats i Sverige – eldkronor Lantana, trädgårdsverbenor Glandularia och verbenor Verbena.