Verbena – verbenor


HÄMTA Tyler, T. 2018: Verbena – verbenor. Original för Den botaniska skattkammaren.
Nyckel till de sex arter som har påträffats i Sverige. (Ett par arter, som tidigare räknades till Verbena, men som nu förs till släktet Glandularia, behandlas inte här.)