Glandularia – trädgårdsverbenor


HÄMTA Tyler, T. 2018: Glandularia – trädgårdsverbenor. Original för Den botaniska skattkammaren.
Nyckel till de fyra arter av släktet Glandularia som har påträffats i Sverige. För inte så länge sedan räknades de fortfarande till släktet verbenor Verbena.