Sparganium – igelknoppar


HÄMTA Karlsson, T. & Olsson, K.-A. 1993: Igelknoppar i Skåne. Skånes Flora 15. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1993(1): 5–11.
Förklaring av hur vissa karaktärer ska förstås när man bestämmer igelknoppar. Nyckel till alla svenska arter utom fjälligelknopp S. hyperboreum. Förekomst och utbredning i Skåne samt något om hybridbildningen.
När det gäller underarter av storigelknopp S. erectum ger Widgrens artikel bättre information.
Det svenska namnet för S. emersum är numera gles igelknopp.


HÄMTA Karlsson, T. & Stenberg, L. 1996: Igelknoppar i Norrbotten. Nordrutan 1(1): 7–17.
Som föregående men anpassad för nordsvenska förhållanden (fjälligelknopp S. hyperboreum finns med).


HÄMTA Widgren, Å. 2009: Storigelknopp Sparganium erectum. Fyra underarter i Blekinge och södra Småland. Parnassia 22(1): 1–11.
Jämförelse av våra fyra underarter med unika bilder av frukter och frukthuvuden, uppställning av skillnaderna i en tabell, samt fyndredovisning.