Saxifraga – bräckor


HÄMTA Berggren, G. 1983: Fröskillnader mellan grusbräcka, hällebräcka och klippbräcka. Svensk Bot. Tidskrift 77(3): 193–194.
Fröets form, storlek och mikroskulptur skiljer de tre arterna.
Dock måste tilläggas att på Öland finns grusbräckor med frön som har samma skulptur som klippbräcka (dvs utan papiller). Belägg finns på Riksmuseet.