Aesculus – hästkastanjer

HÄMTA Tyler, T. 2018: Aesculus – hästkastanjer. Original för Den botaniska skattkammaren.
Nyckel till de fyra arter som är kända som vildväxande från Sverige.

Denna sida ingår i Den botaniska skattkammaren (läs mer...).
Sidan uppdaterades senast 180623.