Acer – lönnar

HÄMTA Tyler, T. 2018: Acer – lönnar. Original för Den botaniska skattkammaren.
Nyckeln upptar 16 arter lönnar och endast bladkaraktärer används. Alla de 12 arter (med 2 underarter) som hittills är funna i Sverige är med, men dessutom ungersk lönn A. obtusatum, rostlönn A. rufinerve, solfjäderslönn A. japonicum och japansk lönn A. palmatum.

Denna sida ingår i Den botaniska skattkammaren (läs mer...).
Sidan uppdaterades senast 180623.