Waldsteinia – waldsteinior


HÄMTA Tyler, T. 2017: Waldsteinia – waldsteinior. Original för Den botaniska skattkammaren.
Nyckel till de båda arter som odlas och förvildas i Sverige.