Rosa – rosor


HÄMTA Tyler, T. 2017: Rosa – rosor. Original för Den botaniska skattkammaren.
Nyckel till de cirka trettio rosor som uppträder som spontana eller förvildade i Sverige.