Dasiphora – tokar


HÄMTA Tyler, T. 2017: Dasiphora – tokar. Original för Den botaniska skattkammaren.
Nyckel till ölandstok och dess båda släktingar, sydtok och rysk vittok, som odlas till prydnad och kan påträffas förvildade.