Crataegus – hagtornar

HÄMTA Tyler, T. 2019: Crataegus – hagtornar. Original för Den botaniska skattkammaren.
Nyckeln upptar alla hagtornar (20 st) som är funna i Sverige och dessutom ett par arter som påträffats i våra grannländer: prickhagtorn C. punctata i Danmark och spjuthagtorn C. macracantha i Norge.
Elva av hagtornarna är prydnadsbuskar som förvildats och nio är inhemska – fyra taxa och fem hybrider. De flesta av de "inhemska" hybriderna är rätt vanliga, men mycket förbisedda.
Utan vana är de dock svåra att bestämma rätt, och rapporter bör åtföljas av belägg med frukter och bladiga kvistar.

Denna sida ingår i Den botaniska skattkammaren (läs mer...).
Sidan uppdaterades senast 20190526.