Cotoneaster – oxbär


HÄMTA Hylmö, B. 1993: Oxbär, Cotoneaster, i Sverige. Svensk Botanisk Tidskrift 87(4): 305–330.
Den hittills bästa behandlingen av våra fyra spontana arter jämte elva arter som förvildas hos oss. Arter med helt enstaka förvildade förekomster i Sverige är ej medtagna.


HÄMTA Karlsson, T. 2002: Nyheter i den svenska kärlväxtfloran II. Korsblommiga–flockblommiga. Svensk Botanisk Tidskrift 96(3–4): 5–31.
Nyckel till alla oxbär som vid publiceringen var kända som vildväxande i Norden (ej bilder eller beskrivningar).


HÄMTA Nyckel till arter påträffade som förvildade i Sverige
Framtagen av Torbjörn Tyler 2010 för en studiecirkel i Lunds Botaniska Förening


HÄMTA Flinck, K.-E. & Hylmö, B. 1998: Släktet Cotoneaster. Oxbär. Trädgårdsamatören 61: 60–71, 80.
En genomgång av alla arter i odling i Sverige (i slutet av 90-talet), med beskrivningar, odlingsrön och rikt bildmaterial. Nyckel till artgrupper.


Fryer, J. & Hylmö, B. 2009: Cotoneasters. A comprehensive guide to shrubs for flowers, fruits, and foliage. Timber Press.
Världsmonografi med nycklar till samtliga arter. Alla arter beskrivs och det finns färgbilder på ett hundratal.
Författarnas artbegrepp är snävt och vissa arter är omdiskuterade.