Aruncus – plymspireor


HÄMTA Tyler, T. 2017: Aruncus – plymspireor. Original för Den botaniska skattkammaren.
Nyckel till de tre arter som är funna som förvildade i Sverige.