Agrimonia – småborrar


HÄMTA Tyler, T. 2017: Agrimonia – småborrar. Original för Den botaniska skattkammaren.
Nyckel till de två arter i släktet som förekommer spontant i Norden samt våra två tillfälliga gäster.