Ranunculus sektion Batrachium – möjor

HÄMTA Tyler, T. 2019: Ranunculus sektion Batrachium – möjor. Original för Den botaniska skattkammaren.
Denna nyckel till de nordiska arterna av möjor baseras på en aktuell, världsvid revision av gruppen samt på expertgranskat material i Lunds Botaniska Museum. Två arter är nya för Sverige, penselmöja R. penicillatus (västlig och sydlig) och sjömöja R. schmalhausenii (vittspridd men saknas kanske längst i söder).
Bestämning av möjor har alltid varit problematisk och har knappast blivit lättare genom att fler arter tillkommit. Det rekommenderas starkt att styrka alla rapporter med goda belägg. De bör innehålla en rejält stycke av stjälken med flera välutvecklade undervattensblad, samt givetvis flytblad och blommor/frukt om sådana finns. Notera också växtens totala storlek samt dess miljö.

Denna sida ingår i Den botaniska skattkammaren (läs mer...).
Sidan uppdaterades senast 19-11-03.