Anemone – anemoner


HÄMTA Tyler, T. 2018: Anemone – anemoner. Original för Den botaniska skattkammaren.
Släktet Anemone kan avgränsas på olika sätt. Här har Anemonastrum narcissanemoner, Anemonidium ängsanemoner, Hepatica blåsippor och Pulsatilla pulsatillor räknats som separata släkten. Nyckeln täcker tolv arter av släktet som är funna i Sverige, samt dessutom stor höstanemon A. x hybrida, som inte med säkerhet är funnen i landet.
HÄMTA Andersson, U.-B. & Gunnarsson, T. 2018: Balkansippa – Anemone blanda. Utdrag ur Krutbrännaren 28(3): 84.
Förutom text och bild om balkansippan får vi också veta hur balkansippan skiljer sig från den snarlika men som förvildad betydligt sällsyntare knölsippan Anemone apennina.