Primula – vivor

HÄMTA Tyler, T. 2019: Primula – vivor. Original för Den botaniska skattkammaren.
Femton olika vivor tas upp i nyckeln, av vilka sju är spontana arter påträffade i vårt land, resten är prydnadsväxter, ofta hybrider, som ibland förvildas.

Denna sida ingår i Den botaniska skattkammaren (läs mer...).
Sidan uppdaterades senast 190204.