Setaria – kolvhirser


HÄMTA Karlsson, T. 1987: Två Setaria-arter nya för svenska floran. Svensk Botanisk Tidskrift 81(5): 305–311.
De två arterna är arabisk kavelhirs Setaria adhaerens och kinesisk kavelhirs S. faberi. Dessutom finns en nyckel till alla i Sverige funna arter av släktet, och för varje art ges kännetecken och information om svenska fynd.