Hierochloë – myskgräs


HÄMTA Weimarck, G. 1971: Variation and taxonomy of Hierochloë (Gramineae) in the Northern Hemisphere. Botaniska Notiser 124(1): 129–175.
Gunnar Weimarcks doktorsavhandling. Innehåller en nyckel till alla då kända nordiska arter och underarter av Hierochloë odorata-gruppen:

ängsmyskgräs H. odorata subsp. odorata
strandmyskgräs H. odorata subsp. baltica
älvmyskgräs H. hirta subsp. hirta
nordmyskgräs H. hirta subsp. arctica

Det finns också beskrivningar, bilder, utbredningskartor och lokalförteckningar (över odlat material).


HÄMTA Weimarck, G. 1986: Hierochloë hirta subsp. praetermissa subsp. nova (Poaceae), an Asiatic – E European taxon extending to N and C Europe. Symbolae Botanicae Upsalienses 127(2): 175–181.
Beskrivning av den nya underarten ryskt myskgräs Hierochloë hirta subsp. praetermissa. Några av uppgifterna om ängs- och nordmyskgräs i uppsatsen från 1971 gäller i verkligheten ryskt myskgräs. Man ska också beakta att en del herbariematerial som Gunnar Weimarck bestämt 1971 men ej kontrollerat senare kan vara ryskt myskgräs.