Maurandya – maurandior


HÄMTA Tyler, T. 2017: Maurandya – maurandior. Original för Den botaniska skattkammaren.
Nyckeln behandlar två arter av Maurandya som har angetts från Sverige. Det är ettåriga slingerväxter med lejongapsblommor. De har sitt ursprung i södra Nordamerika.