Tsuga – hemlocksgranar


HÄMTA Tyler, T. 2017: Tsuga – hemlocksgranar. Original för Den botaniska skattkammaren.
Nyckel till de tre arter som påträffats vildväxande i Sverige.