Larix – lärkar


HÄMTA Tyler, T. 2017: Larix – lärkar. Original för Den botaniska skattkammaren.
En nyckel till de olika lärkar Larix som är funna i Sverige: sex arter (varav två med underarter/varieteter) samt en hybrid.