Abies – ädelgranar


HÄMTA Tyler, T. 2017: Abies – ädelgranar. Original för Den botaniska skattkammaren.
Nyckel till de femton arter (varav en med två underarter) som är funna i Sverige.