Erythranthe – gyckelblommor

HÄMTA Tyler, T. 2018: Erythranthe – gyckelblommor. Original för Den botaniska skattkammaren.
Denna nyckel upptar tre arter och tre hybrider av gula gyckelblommor – alla som är kända från Sverige. Det har inte tidigare funnits någon nyckel till dem på svenska. Många fynd kan därför ha rapporterats under oriktiga namn. Samla alltid belägg! Gyckelblommor förvildas lätt och kan bilda stora bestånd; någon eller några kan tänkas bli invasiva och bland annat därför är det viktigt med säkra artbestämningar.
De gula gyckelblommorna räknades förr till släktet Mimulus, men den delen av släktet har nu skilts ut som släktet Erythranthe; det har över 100 arter i Nord- och Sydamerika.

Denna sida ingår i Den botaniska skattkammaren (läs mer...).
Sidan uppdaterades senast 181220.