Oxalis – oxalisar


HÄMTA Tyler,T. 2017: Oxalis – oxalisar. Original.
Nyckel till alla arter som har påträffats i Sverige.


HÄMTA Karlsson,T. 1989: Införda Oxalis-arter i Sverige. Svensk Botanisk Tidskrift 83(5): 299–314.
En genomgång av alla arter som förvildats i Sverige (i slutet av 80-talet), med beskrivningar, kännemärken och bilder. Särskilt de gulblommiga arterna kring krypoxalis O. articulata och klöveroxalis O. stricta behandlas ingående. Dessutom en hel del allmänt om släktet.
SE UPP! I denna gamla uppsats heter klöveroxalis O. fontana och prärieoxalis heter O. stricta. Enligt dagens nomenklatur ska klöveroxalis bära namnet O. stricta och prärieoxalis får namnet O. dillenii.