Euphrasia – ögontröster


HÄMTA Karlsson, T. 1971: Något om Euphrasia i Skåne. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1971: 6–11.
Nyckel till de nio ögontrösterna i Skåne, och viktiga fakta om dem.
De två avvikande typerna som nämns under "E. brevipila" motsvarar idag E. stricta var. stricta, men borde snarare ges egna varietetsnamn eftersom de är distinkta lokala raser.
Nr 1 heter i dag läkeögontröst E. officinalis med underarterna stor ögontröst subsp. pratensis och ängsögontröst subsp. monticola. Nr 2 heter lila ögontröst E. stricta med varieteterna vanlig ögontröst var. brevipila, uddögontröst var. stricta och späd ögontröst var. tenuis. Nr 3, grå ögontröst, heter nu E. nemorosa.


HÄMTA Karlsson, T. 1982: Nyckel till ögontröst (Euphrasia) på Gotland. Rindi 2(1): bilaga.
Illustrerad nyckel samt de viktigaste fakta om de åtta olika ögontrösterna på ön.
OBS underarterna under Euphrasia stricta behandlas nu som varieteter; nr 7 omfattar 2 taxa, den på Gotland allmänna är uddögontröst var. stricta medan typen med kortskaftade glandler är vanlig ögontröst var. brevipila. Det svenska namnet på nr 4 är späd ögontröst.
Brun ögontröst är nu underart med namnet E. salisburgensis subsp. schoenicola.