Syringa – syrener


HÄMTA Tyler, T. 2017: Syringa – syrener. Original för Den botaniska skattkammaren.
Nyckel till de syrener som finns omnämnda i Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD).