Nuphar – gula näckrosor


HÄMTA Tyler, T. 2017: Nuphar – gula näckrosor. Original.
Preliminär nyckel till i Sverige vilda och utomhus odlade arter.