Utricularia – bläddror


HÄMTA Thor, G. 1979: Utricularia i Sverige, speciellt de förbisedda arterna U. australis och U. ochroleuca. Svensk Bot. Tidskr. 73: 381–395.
Karakteristik av två arter som tidigare varit oklart avgränsade. Nyckel till hela släktet och analytiska teckningar av alla arterna.
OBS! Det svenska namnet på U. australis är nu sydbläddra och namnet på U. ochroleuca är blekbläddra.
Den angivna skillnaden i utseende på de fyrarmade håren i fångstblåsorna mellan sydbläddra och vattenbläddra håller inte helt. Det innebär att dessa två arter inte går att skilja åt säkert i vegetativt tillstånd.


HÄMTA Thor, G. 1987: Sumpbläddra, Utricularia stygia, en ny svensk art. Svensk Botanisk Tidskrift 81: 273–280.
Sumpbläddra skiljer sig både i blom och vegetativt från blekbläddra U. ochroleuca, som den tidigare förts till.
Det finns en uppdaterad nyckel till hela släktet på grovmorfologiska karaktärer, samt en ny nyckel som helt bygger på håren i fångstblåsorna (för vegetativt material).