Nepeta – nepetor


HÄMTA Tyler, T. 2017: Nepeta – nepetor. Original för Den botaniska skattkammaren.
Sju arter av släktet är hittills sedda i Sverige. En nyckel till dem har tidigare inte funnits.