Lavandula – lavendler


HÄMTA Tyler, T. 2019: Lavandula – lavendler. Original för Den botaniska skattkammaren.
Nyckeln upptar fyra arter som odlas i Sverige och som skulle kunna anträffas som förvildade. Hittills är dock bara två av dem, lavendel L. angustifolia och sommarlavendel L. multifida påträffade utanför odling.