Lamiastrum – gulplistrar


HÄMTA Tyler, T. 2017: Lamiastrum – gulplistrar. Original för Den botaniska skattkammaren.
Nyckel till gulplisterns tre underarter – lätta att känna igen och utan mellanformer! Särskilt viktigt är det att skilja mellan vanlig gulplister subsp. galeobdolon, en indikator på fin lövskog, och praktgulplister subsp. argentatum, en prydnadsväxt med invasiva tendenser. Den tredje, berggulplister subsp. montanum, är en mycket sällan förvildad prydnadsväxt – eller finns den även som spontan?