Juncus – tågsläktet


Sven Snogerup presenterade de nordiska arterna av släktet Juncus, tågsläktet, i fyra artiklar i Svensk Botanisk Tidskrift 2009–2011:
HÄMTA Snogerup, S. 2006: Juncaceae i Norden 1. Annuella Juncus-arter. – Svensk Bot. Tidskr. 100: 245–255.
HÄMTA Snogerup, S. 2009: Juncaceae i Norden 2. Perenna Juncus-arter med ledade blad. – Svensk Bot. Tidskr. 103: 153–173.
HÄMTA Snogerup, S. 2010: Juncaceae i Norden 3. Perenna Juncus-arter. Sektionerna Stygiopsis, Iridifolii och Juncus. – Svensk Bot Tidskr. 104: 339–350.
HÄMTA Snogerup, S. 2011: Juncaceae i Norden 4. Perenna arter med förblad. Sektionerna Juncotypus och Steirochloa. – Svensk Bot. Tidskr. 105: 274–298.
Sven gjorde dock aldrig någon ingång till de fyra artiklarna (en huvudnyckel) för SBT. Vi har därför kompletterat med en sådan här.
HÄMTA Karlsson, T. 2019: Huvudnyckel till Sven Snogerups fyra artiklar om Juncus i Svensk Bot. Tidskrift 2009–2011.