Iris – irisar


HÄMTA Tyler, T. 2012: Amaryllidaceae och Iridaceae i Norden, del 5. Botaniska Notiser 145(4): 5–31.
Svensk version av en behandling av släktet för Flora Nordica; omfattar alla arter som är funna vildväxande i Norden samt några som odlas men ännu ej är påträffade i det fria.