Crocus – krokusar


HÄMTA Tyler, T. 2012: Amaryllidaceae och Iridaceae i Norden, del 2. Botaniska Notiser 145(2): 1–20.
Svensk version av en behandling av släktet för Flora Nordica; omfattar alla arter som är funna vildväxande i Norden samt några som odlas men ännu ej är påträffade i det fria.
HÄMTA Andersson, U.-B. & Gunnarsson, T. 2017: Vårens primörer – krokus. Krutbrännaren 26(3): 90–98.
Nyckel till krokusarter, som omfattar en hel del arter som ännu inte är funna vildväxande i Norden och därför inte finns med i Tylers nyckel. Dessutom korta texter om utseendet och arternas förekomst på Öland. Unikt bildmaterial.