Den botaniska skattkammaren

Thomas Karlsson och Torbjörn Tyler

Den botaniska skattkammaren är en samling material som kan vara till hjälp vid bestämning av svenska växter – som komplement till din ordinarie flora.
Här finns nycklar, korta tips, hela artiklar och referenser till böcker; en del är nyskrivet. Kopiering är OK om källan anges.

Till vänster finns ett index där du väljer släkte. (Om din webbläsare inte visar ramar (frames) kan det se annorlunda ut på skärmen.) Länken Uppdateringar ger dig en lista över filerna i den ordning de har lagts ut (eller uppdaterats), med de senaste överst.

När du valt släkte visas en eller flera referenser till information om släktet. Ibland finns det kommentarer som beskriver mer exakt vad som behandlas, eller varnar för namn som nu har ändrats.

Ofta finns materialet tillgängligt via en länk HÄMTA. Klickar du på HÄMTA så öppnas ett nytt fönster.
När länk saknas beror det oftast på att inscanningen ännu inte är klar, men ibland på att materialet är copyrightskyddat.

NYHET! Det finns nu också ett register på de svenska släktesnamnen: klicka på ABC svenska överst i indexspalten.

Webbplatsen är under utveckling och har diverse ofullkomligheter. Hör gärna av dig med synpunkter (i första hand till Thomas, se nedan)!


Thomas Karlsson (thomas.karlsson at nrm.se) är f d intendent vid Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm, med ansvar för nordiska kärlväxter. Torbjörn Tyler (torbjorn.tyler at biol.lu.se) är intendent vid Biologiska museet, Lunds universitet.

Denna sida ingår i Den botaniska skattkammaren (www.botskatt.se).
Sidan uppdaterades 190516.