Wisteria – blåregnssläktet


HÄMTA Karlsson, T. 2018: Wisteria – blåregnssläktet. Original för Den botaniska skattkammaren.
Nyckeln täcker de båda arter av blåregn som har påträffats som kvarstående i Sverige.