Trifolium – klövrar


HÄMTA Lassen, P. 1997: Om rödklöver i Skåne. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1997(3): 14–18.
Rödklöver Trifolium pratense har fyra varieteter i Sverige, ängsrödklöver var. pratense, strandrödklöver var. maritimum, foderrödklöver var. sativum och amerikansk rödklöver var. americanum. I artikeln finns beskrivningar och bilder samt en nyckel.