Lupinus – lupiner


HÄMTA Nyckel till arter i Sverige
T. Tyler 2017-03-03


HÄMTA Elven, R. & Fremstad, E. 2000: Fremmede plantar i Norge. Flerårige arter av slekten lupin Lupinus L. Blyttia 58(1): 10–22.
Tre lupiner är svartlistade i Norge, sandlupin L. nootkatensis, gruslupin L. perennis och trädgårdslupin L. polyphyllus; artikeln belyser morfologi, ekologi och spridningsförmåga.Sandlupin och gruslupin beskrivs särskilt ingående; de är svårskilda i Norge.
OBS! En viktig detalj i bilderna hade blivit fel; rätta bilder finns HÄR


HÄMTA Karlsson, T. 1981: Den gammaldags lupinen i Sunnerbo. Svensk Botanisk Tidskrift 75: 265–278.
Artikeln handlar om sandlupin L. nootkatensis, spridd i sydvästra Småland. Den dokumenterar också att sandlupin hybridiserar flitigt med trädgårdslupin L. polyphyllus.