Lotus – käringtänder


HÄMTA Ulvinen, T. 1998: Lotus L. – maitteet. I L. Hämet-Ahti m.fl. Retkeilykasvio, sid. 289–290. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo. Helsinki.
I Finland urskiljs en rad varieteter av käringtand Lotus corniculatus baserat på nedan citerade arbeten av Jalas och Chrtková-Zertová. Nyckeln i den finska fältfloran publiceras här översatt till svenska.


HÄMTA Jalas, J. 1950: Zur Kausalanalyse der Verbreitung einiger nordischen Sand- und Ospflanzen. Annales Bot. Soc. Zool.-Bot. Fenn. "Vanamo" 24(1).
I Jaakko Jalas' avhandling om nordiska ås- och sandväxter, på sidan 46–54, finns denna genomgång av käringtandens raser i Finland och (delar av) Sverige. Här finns också originalbeskrivningarna av fjällkäringtand var. borealis och foderkäringtand var. sativus, gjorda av uppsalabotanisten Nils Hylander.


HÄMTA Chrtková-Zertová, A. 1971: Some new taxa in Lotus corniculatus L. Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 6(2): 215–216.
Beskrivning av några nya varieteter inom käringtand Lotus corniculatus, däribland var. alandicus, som Jalas urskilde (men inte namngav) från Östersjöns stränder i Sverige och Finland. Den har hittills inte beaktats i Sverige men bör studeras i naturen. Den anges växa på havsstränder, har köttiga blad och långa utspärrade hår i blomställningen.