Genista – kvastginster


HÄMTA Tyler, T. 2017: Genista – ginster. Original för Den botaniska skattkammaren.
Släktet Genista omfattar fem arter i vår flora, varav en har två underarter. Fyra av arterna hör hemma i det gamla västsvenska hedlandskapet. En art (vingginst G. sagittalis) och en underart (stor färgginst G. tinctoria subsp. elatior) är däremot förvildade från odling i sen tid.