Cytisus – kvastginster


HÄMTA Tyler, T. 2017: Cytisus – kvastginster. Original för Den botaniska skattkammaren.
Släktet Cytisus tas här i vid omfattning och nyckeln inkluderar även arter som tidigare räknades till släktena huvudginster Chamaecytisus och svartginster Lembotropis.