Colutea – blåsärter

HÄMTA Tyler, T. 2019: Colutea – blåsärter. Original för Den botaniska skattkammaren.
Nyckeln tar upp två arter, blåsärt Colutea arborescens och kopparblåsärt C. orientalis, samt deras hybrid, hybridblåsärt C. ×media. Den senare är den vanligaste i odling och troligen även som vild (men sällan rapporterad, kanske ofta förväxlad med C. orientalis).

Denna sida ingår i Den botaniska skattkammaren (läs mer...).
Sidan uppdaterades senast 190204.