Astragalus – vedlar


HÄMTA Jalas, J. 1950: Zur Kausalanalyse der Verbreitung einiger nordischen Sand- und Ospflanzen. Annales Bot. Soc. Zool.-Bot. Fenn. "Vanamo" 24(1).
Den mest utförliga behandlingen av fjällvedeln Astragalus alpinus och dess raser, ljus och mörk fjällvedel subsp. alpinus och subsp. arcticus, finns i Jaakko Jalas' avhandling om nordiska ås- och sandväxter på sidan 54–56.