Rhododendron – rododendron

HÄMTA Tyler, T. 2018: Rhododendron – rododendron. Original för Den botaniska skattkammaren.
Elva arter är påträffade i vårt land, två som spontana, de andra nio som förvildade eller kvarstående. – Namnet parkrododendron R. catawbiense förefaller vara felaktigt använt för olika storvuxna hybrider. Denna art bör inte rapporteras utan belägg. Studera nyckeln för att ta reda på vilka delar som bör finnas med på beläggen!

Denna sida ingår i Den botaniska skattkammaren (läs mer...).
Sidan uppdaterades senast 181220.