Empetrum – kråkbärssläktet

HÄMTA Tyler, T. 2018: Empetrum – kråkbärssläktet. Original för Den botaniska skattkammaren.
Hur man skiljer de båda underarterna av kråkbär Empetrum nigrum.

Denna sida ingår i Den botaniska skattkammaren (läs mer...).
Sidan uppdaterades senast 181220.