Equisetum – fräknar


Inom fräknarna Equisetum är arterna klart avgränsade, även om de varierar en hel del, troligen mest beroende på omgivningens modifierande inverkan. Två hybrider är allmänt erkända och dokumenterade från många lokaler, nämligen strandfräken (som är åkerfräken × sjöfräken, E. arvense × fluviatile) och älvfräken (som är skavfräken × smalfräken E. hyemale × variegatum). Lokal utbredning på Gotland (fast utan aktuella lokaler) har även gotlandsfräken (E. hyemale × ramosissimum), som är anmärkningsvärd genom att en av dess föräldrar, grenfräken E. ramosissimum, inte är känd från Norden.
   Övriga hybrider har länge varit mycket omtvistade, men i vår tid har Marcus Lubienski i Hagen, Tyskland, lyckats troliggöra flera av dem med hjälp av SEM-undersökningar av skottets yta. Med facit i hand har man också lyckats finna skillnader som går att se med blotta ögat. Ett exempel är artikeln nedan.

HÄMTA Lubienski, M. & Dörken, V. M. 2016: The hybrid between Equisetum scirpoides and E. variegatum in Northern Europe. American Fern Journal 106(2): 116–130.
Man har tidigare ansett att denna hybrid inte existerar, men i artikeln påvisas den på nyinsamlat material från Lycksele och Torne lappmarker samt Nordland i Norge.