Thuja – tujor


HÄMTA Tyler, T. 2017: Thuja och Thujopsis – tujor och hibor. Original för Den botaniska skattkammaren.
Nyckel till våra två tujor (tuja Thuja occidentalis och jättetuja T. plicata) jämte hiba Thujopsis dolabrata.