Chamaecyparis – ädelcypresser


HÄMTA Tyler, T. 2017: Callitropsis och Chamaecyparis – indiancypresser och ädelcypresser. Original för Den botaniska skattkammaren.
Preliminär nyckel till de fyra arter som blivit funna i Sverige.
Släktet Callitropsis har nyligen skapats för att härbärgera nutkacypressen (tidigare Chamaecyparis nootkatensis), som visserligen liknar ädelcypresserna men inte är släkt med dem.